25 Ağustos 2021

Burdur İlinde Eğiticilere Yönelik Eğitimler Düzenlendi


Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Müdürlük ve bağlı kuruluşlarda görev yapan eğiticilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak, eğitici becerilerini geliştirmek amacıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile koordineli olarak “Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.
Halka sunulan hizmetlerde, kişilerin aile yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde olumlu iz bırakmak önemli bir değerdir. Fakat bir konuyu iyi bilmek demek onu iyi aktarabilmek anlamına gelmemektedir. Sahada etkili eğitimler gerçekleştirmek ancak eğitimli, gelişime ve olumlu yönde değişime açık, yaşantısı ve davranışlarıyla örnek eğiticilerle sağlanabilir. Bu bağlamda Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak öncelikli hizmet politikası olarak eğiticilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini ileri düzeyde katkı sağlayarak halka sunulan Bakanlık hizmetlerini daha işlevsel hale getirmektir. İl Müdürlüğünün bu öncelikli politikasına istinaden düzenlenen Eğitici Eğitimi; yetişkinlerin öğrenme özellikleri, ailelerle çalışırken dikkat edilecek hususlar, sunum becerileri, eğitim öğretim teknikleri, eğitim ortamının yönetilmesi, ölçme ve değerlendirme gibi konularda eğiticilerin ileri düzeyde beceriler kazanmasını amaçlayan bir yapıda kurgulanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Drama Salonu’nda üç gün (18 saat) uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Yöntem ve Teknikleri, Bireysel Yöntemler ve Grup Yöntemleri, İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Planlanma, Uygulama konuları ele alınmış olup konularla ilgili uygulama örnekleri yapılmıştır. Eğitim hedefine ulaşmış olup kişisel ve kurumsal anlamda yararlı olmuştur. Eğitimin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi eğitimin verimliliğini artırmıştır.
Ayrıca Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak halka sunulan AEP eğitimleri aralıksız devam etmektedir. Aile birliğini anlatarak çiftlerimize destek olduğumuz Evlilik Öncesi Eğitim programları ve AEP kapsamındaki diğer eğitim çalışmaları özveriyle yürütülmektedir.