02 Aralık 2021

Aile Eğitim Programı 2021 Yılı İkinci Bölgesel Toplantıları Gerçekleştirildi


Aile Eğitim Programı kapsamında İl Müdürlüklerimizin katılımıyla Bölgesel Toplantılar düzenlendi. Toplantılar her bölgeden bir ilimizin ev sahipliğinde ve diğer İl Müdürlüklerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılar;

İç Anadolu Bölgesinden Aksaray, Doğu Anadolu Bölgesinden Ağrı, Ege Bölgesinden Aydın, Akdeniz Bölgesinden Antalya, Marmara Bölgesinden Çanakkale, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Mardin ve Karadeniz Bölgesinden Amasya İl Müdürlüklerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İç Anadolu bölge toplantısı 18 Kasım 2021, Doğu Anadolu bölge toplantısı 22 Kasım 2021, Ege bölge toplantısı 25 Kasım 2021, Akdeniz ve Marmara bölge toplantıları 26 Kasım 2021, Güneydoğu Anadolu bölge toplantısı 29 Kasım 2021 ve Karadeniz bölge toplantısı 1 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantılara bölge takibinden sorumlu olan personel ile her ilden bir İl Müdür Yardımcısı ve bir AEP formatör/eğiticisi katıldı.

Toplantılarda; İl Müdürlüklerimizce uygulanmakta olan Aile Eğitim Programının uygulanmasına ilişkin esaslar, uygulamada karşılaşılan güçlükler, geliştirilmesi gereken alanlar ve iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Toplantı Aile Eğitim Programı kapsamında 2021 yılı değerlendirmeleri ile 2022 yılı planlamalarına ilişkin değerlendirmelerin alınması ile sonlandırılmıştır.