AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

 

• eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,

• aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,

• sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve

• karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.