• • Aile Eğitim Programı (AEP), ilk olarak Başbakanlık (mülga) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM) tarafından 2009’da yapılan “Aile Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi” ile gündeme gelmiştir.

 

    • • Başbakanlık (mülga) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), Aynı yıl (2009) “Aile Eğitim Müfredat Geliştirme Projesi” hayata geçirmiştir. Proje sonunda ülkemizdeki ailelerin eğitim ihtiyaç analizi verilerinden hareketle belirlenen temel bilgi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 5 alanda (aile içi iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya) 23 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) geliştirilmiştir.

 

    • • 2010 yılında bu projenin materyal geliştirme aşamasına geçilmiştir. Bu proje ile aile eğitimlerinde katılımcıların, eğitimcilerin ve uygulayıcı kurumların kullanacakları çok sayıda ders araç gereci üretilmiştir.

 

    • • Müfredat ve materyal geliştirme çalışmalarının ardından 2011 yılında “Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi Projesi” mülga ASAGEM döneminde başlamıştır. Proje, ASAGEM’in, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ATHGM)” olarak teşkilatlanmasından sonra da devam ederek 7 İl merkezinde yaklaşık 1.200 eğiticiye programın tanıtılması ile sonuçlanmıştır.

 

    • • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin istekli bireylere ulaştırılması; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için sahada AEP eğitimi yapacak eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak olan AEP formatör eğitimleri 2012 yılında hayata geçirilen “Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi” sürmektedir.