Aile Eğitim ve İletişimi alanında yer alan modüllerle, aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 

1) Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi)
2) Evlilik ve Aile Hayatı
3) Aile Yaşam Becerileri
4) Okul ve Aile
5) Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri
6) Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü
7) Tek Ebeveynli Aileler


Hukuk alanında yer alan modüllerle, yaşamsal pratiğin aile için en çok gerektirdiği hukuk bilgisini en sade ve anlaşılır dilde aktarmak, bu sayede hak ve ödevlerinin farkında aile bireyleri oluşmasını desteklemek ve nihayetinde daha az ihtilaf ve daha çok uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 

1) Hukuk Okuryazarlığı
2) Kişi Hakları
3) Aile Hukuku
4) İş Hayatı ve Hukuk
5) Özel Gereksinim Grupları


İktisat alanında yer alan modüllerle, aile yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olan iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 

1) Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi
2) Finansal Okuryazarlık
3) Enerji Tasarrufu
4) Aile ve Alışveriş
5) Küçük (Mikro Ölçekli) İşletme Girişimciliği


Medya alanında yer alan modüllerle, aile üyelerinin ve aile olmaya aday bireylerin medya karşısında hem “bilişsel” hem “duyuşsal” hem de “estetik” ve “etik” açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak, medya imkânlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 

1) Medyayı Tanımak
2) Medyayı Kavramak
3) Bilinçli Medya Kullanımı
4) Aile ve İnternet


Sağlık alanında yer alan modüllerle, tıp bilimini kullanarak aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ailenin sağlığını iyileştirerek; toplum sağlığını iyileştirmek hastalıklarla daha etkin savaşmak, sağlık maliyetlerini en aza indirerek ve verimliliği artırarak daha güçlü toplum hâline gelmek diğer amaçlardır. Bu amaçlarla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 

1) Sağlık Okuryazarlığı
2) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma
3) Çocuk ve Ergen Sağlığı
4) Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik
5) Yaşlı Sağlığı
6) İlk Yardım
7) Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma