Aile Eğitim Programı

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla "T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" tarafından hazırlanmıştır.
AEP

AEP Eğitim Programı

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; ve eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Aile Eğitim Programı (AEP) ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 28 modülden oluşmaktadır.

Basın Odası

Eğitim İçerikleri