Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 2019 Yılında 10.240 Kişiye Eğitim Verilmiştir.

Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında çeşitli kurum, kuruluş, üniversite, STK, mahalle ve kurumdan hizmet alan vatandaşlara yönelik eğitimler verilmiştir. İl Müdürlüğü Eğitim Ve Danışmanlık Birimince koordine edilen ve AEP Eğiticileri tarafından gerçekleştirilen 209 eğitimle 10.240 kişiye ulaşıldı.
2019 yılı boyunca AEP’in tüm alanlarında yetişkinlere yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirildi. Günümüz dünyasında teknolojilerin ve gıdalardaki çeşitliliklerin gelişmesinin fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmesinden dolayı ağırlıklı olarak “Medya” ve “Sağlık” alanlarında eğitimler düzenlendi. İnsanların en büyük çabası kendini anlatmak ve karşısındaki insanları anlamlandırmaya çalışmaktır. Bu sebeple eğitimlerde “İletişimin Önemi” ve “Değerler” de aktarıldı.