Sağlık

Bu alandaki eğitimler ailelerin; sağlığın yaşam kalitesindeki yeri ve önemine dair farkındalık oluşturmalarına, sağlıkla ilgili problem çözebilme etkinliklerini artırmalarına, hastalıklardan ve sakatlıklardan korunma becerisi geliştirmelerine, hastalıklarla baş etmeyi öğrenmelerine, tıbbi gelişmeleri takip ederek sağlıklı ve daha uzun yaşamalarına, ve sağlık hizmet sunucularının kullandığı temel kavramları anlamalarına katkıda bulunmaktadır.

PDF formatındaki kitapları indirmek için modül başlıklarına tıklayınız.
aep-saglik-app Available_on_the_App_Store_Badge_TR_135x40_1018 google-play

Modül: 01. Sağlık Okuryazarlığı

Bu eğitim aile bireylerinin, vücudun yapı, sistem, işlev ve işleyişi ile ilgili temel bilgileri edinerek normal dışı durumların ayırdına varmalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 02. Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma

Bu eğitim aile bireylerine; sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın kaybedilmesiyle ortaya çıkan hastalıkların nedenleri, hastalık ortaya çıkmadan hastalıklardan korunma yolları, hastalıkların erken teşhis edilme yöntemleri, gündelik yaşam aktivitelerini daha sağlıklı biçimde organize etmeleri ve yararlı alışkanlıklar geliştirmeleri konusunda temel bilgileri sunmaktadır.

Modül: 03. Çocuk ve Ergen Sağlığı

Bu eğitim aile bireylerinin, çocuk ve ergen sağlığıyla ilgili temel gelişim evrelerini, bu evrelere özgü sağlık ihtiyaçlarını öğrenmelerine ve doğru zamanda gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 04. Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik

Bu eğitim katılımcıların; sağlıklı bir cinsel yaşam için gerekli bilgi ve anlayışlara sahip olmalarına, çocuk sahibi olma sürecinde gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası anne ve bebeğin sağlıklı bir süreç geçirmesine yardımcı olacak bilgileri edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 05. Yaşlı Sağlığı

Bu eğitim aile bireylerine; kendilerinin de yaşayacağı/yaşadığı bir evre olarak yaşlılık dönemi hakkında bilgi sahibi olmalarına, bakmakla yükümlü oldukları yaşlıların sağlıklarını korumalarına,bakmakla yükümlü oldukları yaşlıların hastalandıklarında tedavisine yardım etmelerine ve yaşlıların bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerine yarayacak bilgi ve beceriler konusunda katkı sağlamaktadır.

Modül: 06. İlkyardım

Bu eğitim, katılımcıların çevresindeki kişilerin hayati tehlike arz eden acil sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları durumunda; tıbbi yardım gelene kadar hasta veya kazazedeyi hayatta tutabilecek, durumlarının kötüye gitmesini engelleyebilecek ve onların iyileşmesine katkıda bulunabilecek bilgileri edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül:07. Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma

Bu eğitim, madde kullanım riski olan bireylerin ve ailelerinin; madde kullanım süreçleri, madde kullanım riskini arttıracak etkenler, risk grubunda bulunanlara nasıl uygun müdahale edileceği, kaymanın öncü sinyalleri, baş etme yöntemleri ve kaymayı önleme teknikleri, kötüye kullanılan maddeler hakkında bilgilenmelerine ayrıca ergen sahibi ailelerin; ergenlik dönemi ve bu dönemdeki değişimler, ergenlikte riskli davranışlar, sorun alanları ve yapılması gerekenler hakkında bilinçlenmelerine, beraberinde uygun ebeveyn tutumlarını ve müdahale yöntemlerini uygulayacak yetkinliği kazanmalarına katkı sağlamaktadır.