Medya

Bu alandaki eğitimler aile üyelerine, medya imkânlarından azami düzeyde yararlanabilme, ve medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktadır.

PDF formatındaki kitapları indirmek için modül başlıklarına tıklayınız.
aep-medya-app Available_on_the_App_Store_Badge_TR_135x40_1018 google-play

Modül: 01. Medyayı Tanımak

Bu eğitim aile bireylerinin; iletişim, kitle iletişimi ve medya hakkında temel bilgileri ve kavramları öğrenmelerine, medya ürünleri, kuruluşları ve çalışanlarını daha iyi tanımalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 02. Medyayı Kavramak

Bu eğitim aile bireylerinin; medyanın nasıl işlediğinin, medya içeriğinin oluşum sürecinin, medyanın kendine has dilinin, ve medyanın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin farkına varmalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 03. Bilinçli Medya Kullanımı

Bu eğitim aile bireylerinin; medya içeriğini eleştirel bir süzgeçten geçirme, medya ile ilişkilerini belli bir program dâhilinde ve ihtiyaçlara göre düzenleme, medyanın yanlış kullanımı ile oluşabilecek risklerden korunma ve pasif bir izleyici olmak yerine medyaya aktif katılma becerilerini kazanmalarına katkı sağlamaktadır.

 

 

Modül: 04. Aile ve İnternet

Aile ve İnternet  adlı yayın, toplumu ve onun en temel birimi olan aileyi derinden etkileyen ve önemli değişimlere yol açan internet konusunda bir başucu kitabı niteliğindedir. Bu teknolojileri kullanan ailelerin “digital aile” olarak nitelendirildiği kitapta, özellikle sosyal medya, cep telefonu, digital oyunlar kullanımı konularında yol gösteren örnek olaylar sunulmaktadır.