İktisat

Bu alandaki eğitimler, ailenin; sürdürülebilir bir finansal güvenliğe kavuşmasına, refah seviyesinin artırılmasına, harcama ve tüketiminin rasyonelleşmesine, tasarruflarını artırmasına, tüketici olarak ihtiyacına uygun ve düşük maliyetli seçimler yapmasına ve çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunmaktadır.

PDF formatındaki kitapları indirmek için modül başlıklarına tıklayınız.
aep-iktisat-app Available_on_the_App_Store_Badge_TR_135x40_1018 google-play

Modül: 01. Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi (Alt gelir grubu aileler için)

Bu eğitim ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerine, gelirlerini artıracak finansal olanaklar ile tasarruf ve yatırım araçlarını fark etmelerine, gerçekçi bir finansal planlamayı uygulayarak harcamalarını denetim altına almalarına katkı sağlamaktadır.


Modül: 02. Finansal Okuryazarlık (Orta ve üst gelir grubu aileler için)

Bu eğitim ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerine, harcamalarını denetim altına almalarına, ihtiyaçlarına yönelik finansal ürün ve araçları fark etmelerine, aşırı borçlanma ve finansal dışlanma gibi potansiyel sorunları fark etmelerine ve önlem almalarına, olası ekonomik darboğaz ya da kriz durumlarına hazırlıksız yakalanmalarını önlemeye katkı sağlamaktadır.


Modül: 03. Enerji Tasarrufu

Bu eğitim, enerjinin nasıl verimli kullanılabileceğinin bilinmesine, enerjinin verimli kullanımının aile bütçesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konusunda bir bilinç geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.


Modül: 04. Aile ve Alışveriş

Bu eğitim aile bireylerinin, mal ve hizmet satın alırken güvenli, etkin, hak ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmelerine katkı sağlamaktadır.


Modül: 05. Küçük (Mikro) Ölçekli İşletme Girişimciliği

Bu eğitim, katılımcıların küçük ölçekli işletme kurabilme, örgütleyebilme, finansman sağlayabilme ve pazarlayabilme bilgi ve becerilerini arttırmalarına katkı sağlamaktadır.