Hukuk

Bu alandaki eğitimler aile üyelerine; birey olarak hakları ve yükümlülükleri, birbirlerine karşı olan hakları ve yükümlülükleri, aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve bilinç kazandırmaktadır.

PDF formatındaki kitapları indirmek için modül başlıklarına tıklayınız.
aep-hukuk-app Available_on_the_App_Store_Badge_TR_135x40_1018 google-play

Modül: 01. Hukuk Okuryazarlığı

Bu eğitim katılımcıların hukuk pratiğinin temel kavramlarını, kurumlarını ve işleyişini kavramalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 02. Kişi Hakları

Bu eğitim kişilerin sahip oldukları temel haklar konusunda bilgi edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 03. Aile Hukuku

Bu eğitim katılımcıların aile olmaya ve aileyi sonlandırmaya yönelik hukuki düzenlemeleri öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 04. İş Hayatı ve Hukuk

Bu eğitim katılımcıların, çalışan ve çalıştıran olarak, iş hayatını şekillendiren bazı temel düzenlemeleri öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 05. Özel Gereksinim Grupları

Bu eğitim katılımcıların, bulundukları özel durum dolayısıyla sahip oldukları özel hakları öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.