Aile Eğitim ve İletişimi

Bu alandaki eğitimler aile bireylerinin yaşantılarını geliştirip zenginleştirmelerine, yaşam boyu değişen rollerine ve gelişim görevlerine uyum sağlamalarına, sahip oldukları bireysel ve çevresel kaynakları fark edip bunları aktif olarak kullanmalarına, problemleri önlemelerine ve oluşmuş problemlerine de çözüm üretmelerine katkıda bulunmaktadır.

PDF formatındaki kitapları indirmek için modül başlıklarına tıklayınız.
aep-egitim-iletisim-app Available_on_the_App_Store_Badge_TR_135x40_1018 google-play

Modül: 01. Hayatın İlk Çeyreği

Bu eğitim anne babaların; çocuklarının devinsel (motor), duygusal, sosyal, dilsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyebilmelerine, beklenen gelişim seyri dışında oluşabilecek durumları gözden kaçırmamalarına, davranış problemleri ile daha iyi baş edebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 02. Evlilik ve Aile Hayatı

Bu eğitim katılımcıların; evlilik öncesi dönemde ikili ilişkiler, eş seçimi, evlilik ve ebeveynliğe dair bir bilinç kazanmalarına, sağlıklı bir evlilik ilişkisinin gerektirdiği becerileri edinmelerine, evlilik kalitesini zenginleştirecek ve aile bağlarını kuvvetlendirecek becerileri kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Bu eğitim anne babaların; çocuklarının devinsel (motor), duygusal, sosyal, dilsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyebilmelerine, beklenen gelişim seyri dışında oluşabilecek durumları gözden kaçırmamalarına, davranış problemleri ile daha iyi baş edebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Modül: 03. Aile Yaşam Becerileri

Bu eğitim aile bireylerinin; etkili yaşam becerileri geliştirerek beklenen ve beklenmeyen olaylar karşısında dayanıklılıklarını koruyabilmelerine, sağlıklı bir iletişim ortamı kurabilmelerine, yaşamdaki geçiş noktalarını daha az problemli geçirmesini sağlamalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 04. Okul ve Aile

Bu eğitim anne babaların, çocuklarının okul deneyimlerini geliştirecek bilgi ve becerilere sahip olmalarına katkı sağlamaktadır.

Modül: 05. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri

Bu eğitim ile üstün yetenek ve zeka kavramlarının ayrımı, üstün yeteneğin farklı zeka alanlarında ortaya çıkabileceği, üstün yetenekli çocuklarla ilgili yanlış inanışlar, üstün yetenekli çocukların genel özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli çocukla baş etmede ailelere öneriler, ana-baba tutumları, çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile eğitim kurumlarında dikkate alınması gereken hususlar hakkında katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Modül: 06. Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü

Bu eğitim ile değer kavramının ne olduğu, değer tipleri ve önceliklerinin özellikleri, değerler ile tutum, davranış, kural ve normlar arasındaki ilişkiler, ebevynliğin tanımı ve işlevleri, ebeveynlik tarzları, değer aktarımında önemli olan ebeveynlik uygulamaları, sosyalleşme ve değerlerin içselleştirilmesi süreci, ebeveynlerden çocuklara değer aktarılabilmesi için dikkât edilmesi gereken temel ilkeler hakkında katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Modül: 07. Tek Ebeveynli Aileler

Bu eğitim ile boşanma, evi terk etme ya da eş kaybı (ölüm) nedeni ile tek ebeveynli aile olarak hayatını devam ettiren ailelerin ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.