Eğitim İçerikleri

AEP kapsamında eğitim-iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında toplam 28 modül şeklinde organize edilmiş eğitimler yer almaktadır.

Bu eğitimler ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

  • eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,
  • aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,
  • sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve
  • karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Aile Eğitim ve İletişim

 

Hukuk

 

İktisat

 

Medya

 

Sağlık

 

Evlilik Öncesi Eğitim Programı