Aile Eğitim Programı Bölgesel Toplantıları Gerçekleştirildi

Bir yetişkin eğitim programı olan Aile Eğitim Programının İl Müdürlüklerimizde etkin bir şekilde uygulanması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, Aile Eğitim Programının içeriklerine ilişkin değerlendirmelerin alınması, geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi ve nitelikli bir eğitici kültürünün oluşturulması amacıyla; tüm İl Müdürlüklerimizin katılımıyla bölgesel düzeyde toplantılar yapılmıştır.
Toplantılar, her bölgeden bir ilimizin ev sahipliğinde Bursa, Denizli, Hatay, Eskişehir, Giresun, Erzincan ve Şanlıurfa İl Müdürlüklerince ve 81 İl Müdürlüğünün katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir.
3 Kasım 2020 tarihinde Marmara; 4 Kasım 2020 tarihinde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu; 5 Kasım 2020 tarihinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile 6 Kasım 2020 tarihinde Karadeniz Bölgesinin toplantıları gerçekleşmiştir.
Toplantılara her İlden Aile Eğitim Programı uygulamalarından sorumlu bir İl Müdür Yardımcısı ile Aile Eğitim Programı uygulamalarını aktif şekilde yürüten formatör ve eğiticilerimiz katılmıştır.
Toplantılarda, Aile Eğitim Programı uygulamalarına ilişkin genel durum değerlendirmesinde bulunulmuş, koruyucu önleyici hizmetlerin önemi vurgulanarak İl Müdürlüklerimizde ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde “Eğitim ve Danışmanlık Birimlerinin” aktif hale getirilmesi, AEP eğiticilerinin kişisel ve mesleki gelişiminin desteklenmesi ve programın uygulanması ve geliştirilmesi konularında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.