Niçin Var?

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

  • eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,

  • aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,

  • sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve

  • karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.