AEP’e Emek Verenler

Abdulkadir Abduşoğlu

Biyografi hazırlanmaktadır…

Adem Başpınar

Biyografi hazırlanmaktadır…

Ahmet Karataş

Biyografi hazırlanmaktadır…

Alpaslan Durmuş

Biyografi hazırlanmaktadır…

Aynur Erdoğan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını Üstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında “Türkiye’de Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi” başlıklı teziyle tamamladı. Aynı enstitüde, yine Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Temel çalışma alanları; siyaset sosyolojisi, eğitim sosyolojisi ve tarihsel sosyolojidir. EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da çalıştığı süreçte Sivil Toplum Dergisi sekreteri, STKYP (Sivil Toplum Kuruluşları Yönetici Eğitimi Programı) organizatörü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Ayşe Esra İşmen Gazioğlu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden mezuniyetinin (1990) ardından yüksek lisans (1993) eğitimini Marmara Üniversitesinde, doktora (1999) eğitimini İstanbul Üniversitesinde eğitim bilimleri alanında tamamladı. Doktora sonrası çalışmaları için New York Ackerman Family Therapy Institute’de bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak (1991) başladığı akademik yaşamına yine İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde aldığı görevlerle devam etti. İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde bölüm başkan yardımcılığı, İ.Ü. Kimsesiz Çocukları Koruma ve Araştırma Merkezinde müdürlük, İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı, yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Eğitim İletişim alanının “Okul ve Aile” ile “Hayatın İlk Çeyreği” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezuniyetinin (1988) ardından tıpta uzmanlık eğitimini (1994) İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğinde tamamladı. Doktora (2010) eğitimini ise “Sağlık Hizmeti Alanların Başvurdukları Hastaneye ve Hekime Duyduğu Güven Duygusunun Araştırılması” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yönetimi bölümünde tamamladı. Meslek hayatına Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması servisinde ebe, hemşire, stajyer ve intörn eğiticisi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliğinde koordinatör yardımcısı ve hastane internet direktörü, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık Bilimlerinde yardımcı doçent olarak devam etti. Hâlen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Sağlık alanının “Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma” ile “Yaşlı Sağlığı” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

Ayşen Gürcan

Biyografi hazırlanmaktadır.

Azize Nilgün Canel

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalından mezuniyetinin (1990) ardından yüksek lisans (1993) eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında, doktora eğitimini de (2007) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak (1992) başladığı akademik yaşamına Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak (2001) devam etti. Bir dönem Kanal 6 Televizyonu, kadın ve çocuk sağlığı ve psikolojisi programları yapımcılığı ve sunuculuğu (1994) görevinde bulundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Eğitim İletişim alanının “Evlilik ve Aile Hayatı” ile “Aile Yaşam Becerileri” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

Elif Sevüktekin

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin (2004) ardından yüksek lisansını (2005) Leicester Üniversitesinde (İngiltere) uluslararası ticaret hukuku alanında tamamladı. Daha sonra Akıncı Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat olarak çalışmaya başladı. Siyaset bilimi, tarih, arkeoloji ve sanat tarihi, antropoloji ilgilendiği alanlardır. Meslek yaşamını serbest avukat olarak sürdürmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Hukuk alanının “İş Hayatı ve Hukuk” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Fatma Özdoğan

Biyografi hazırlanmaktadır…

Fethullah Haksöyler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisans çalışmaları Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi bölümünde devam etmektedir. 2002-2006 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) görev yaptı. 2006 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı oldu. 2006-2011 yılları arasında Kurumun birçok organizasyonunda görev aldı, proje izleme ve değerlendirme gruplarında yer aldı, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasını müteakiben Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkan vekili olarak görevlendirildi 2011 yılından beri söz konusu görevi devam etmektedir.

Halil Ekşi

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Hâlen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları arasında başa çıkma, ahlâk gelişimi ve eğitimi, karakter eğitimi ve alternatif terapi modelleri yer almaktadır. Bu çerçevede çeşitli eğitim kurumlarında uygulanan Karakter Okulu adlı bir eğitim programının yürütücülüğünü yapmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır.

Hasan Aycın

İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de, yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1975-1982 yılları arasında Bursa’da bir fabrikada grafiker olarak çalıştı. 1984 yılında İstanbul’da serbest grafikerliğe başladı. Kayıtlar dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Hâlihazırda çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmekte; Hece, Hece Öykü, Yedi İklim, Mostar, Birdirbir, Genç Doku dergileri için çizimler yapmaktadır.

AEP kapsamında üretilen eğitim materyallerinde katılımcı kitaplarına çizgileriyle katkıda bulunmuştur.

Hatice Işılak Durmuş

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1993-2003 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında öğretmen ve eğitimci olarak görev yaptı. 2003 yılından beri EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da çalışmaktadır. İlk yazıları EDAM tarafından hazırlanan Aile Eğitim Danışmanlığı Bülteni ile Perese: Karakter Okulu Öğretmen Kitabı ve Helik: Karakter Okulu Aile Kitabı adlı seri kitaplarda yayımlandı. Çocuklara yönelik yazılar yazan Işılak, hâlen EDAM bünyesinde yayımlanmakta olan Birdirbir dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında, eğitici eğitimlerinde ve formatör eğitimlerinde görev almış; AEP kapsamında üretilen eğitim materyallerinin genel editörlüğünü yürütmüştür.

Hediyetullah Aydeniz

İlkokulu Diyarbakır’da okudu (1990). İstanbul İmam Hatip Lisesini bitirdi (1996). İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu (2001). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında “1975-1980 Dönemi Sosyo-Kültürel Ortamında Birikim Dergisinin Yeri ve Önemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı (2005). “Kamusal Entelektüel ve Medya” başlıklı teziyle aynı yerde doktora çalışmasına halen devam etmektedir. Teziyle ilgili akademik çalışmalarda bulunmak üzere bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu (2007-2008).

Bilgi ve enformasyon üretimi-dağıtımı ve bunun aktörleri, uluslararası iletişim, (kitle) iletişim teorileri, medya sosyolojisi, bilgi üretim ve taşıma aracı olarak dergicilik ve dergi yayıncılığı gibi çeşitli konularda “bilgi”ye dair çalışmalarını sürdürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalıştı. Hâlen Ümraniye Belediyesi Başkanlığında çalışmaktadır. Evli ve Ahmet Berat adında bir çocuk babasıdır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Medya alanının “Medyayı Tanımak”, “Medyayı Kavramak” ve “Bilinçli Medya Kullanımı” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

İbrahim Biçici

Biyografi hazırlanmaktadır…

Mehmet Bülent Deniz

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin (1986) ardından serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Hukukçu kimliği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Tüketiciler Birliği’nin kurucu başkanlığını yaptı. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği, Hukukçular Derneği, Mazlumder gibi kurumlarda yönetici ve aktivist olarak bulundu. Sivil toplum, hasta hakları, sivil itaatsizlik, tüketici hakları ilgilendiği alanlardır. Tüketiciler Birliği onursal başkanıdır. Hâlen serbest avukatlık yapmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Hukuk alanının “Aile Hukuku” ile “Özel Gereksinim Grupları” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

Muaz Yanılmaz

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin (2010) ardından EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Öğrenciliği süresince ve mezuniyeti sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında insan hakları alanında çalışmalar yürüttü. Üniversitelerde Özgürlük Platformu’nun kurucu başkanlığı (2003), İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi’nde editör yardımcılığı (2006), İlmi Etüdler Derneği’nde temel eğitimler koordinatörlüğü ve genel sekreterlik (2003–2008) görevlerinde bulundu. Çeşitli süreli yayınlarda akademik ve popüler yazıları yayımlandı. Meslek yaşamını serbest avukat olarak sürdürmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Hukuk alanının “Hukuk Okuryazarlığı” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Muhammet Ali Oruç

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu (2006). Özel Çağ Polikliniğinde başladığı meslek hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde devam etti. Malatya Yazıhan ilçesi Durucasu Sağlık Ocağı Baştabipliği, Sağlık-Der’de yöneticilik görevlerinde bulundu. Hâlen İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Aile Hekimliğinde asistan doktor olarak çalışmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Sağlık alanının “Çocuk ve Ergen Sağlığı” modülünün katılımcı kitabının iki yazarından biridir.

Murat Dinçer Çekin

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği ihtisasını bitirdi. Sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi, işyeri ve kurum hekimlikleri yaptı. 2000 yılında Georgetown University Center for Clinical Bioethics’de misafir akademisyen olarak bulundu.Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi,Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve Sağlık Çevre Okulu projesi yürütücüsü, Sağlık Çevre Kültürü dergisi editörü, Aile Eğitim Programı (AEP) projesi danışmanı.

Murat Öztürkler

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetinin (2004) ardından Mardin Derik Derinsu Sağlık Ocağında (2005) pratisyen hekim olarak çalıştı. Uzmanlık eğitimini aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalında tamamladı (2011). Hâlen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Sağlık alanının “Çocuk ve Ergen Sağlığı” modülünün katılımcı kitabının iki yazarından biridir.

Murat Şentürk

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını bitirdi. Halen Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün akademik ilgi alanlarını kent, yoksulluk, medya, iş ve aile oluşturmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde ve materyal geliştirme çalışmalarında proje yürütücülüğü görevi üstlenmiştir. Ayrıca eğitici eğitimlerinde ve formatör eğitimlerinde eğitimcilik yapmış, “Yönetici Kılavuzu” kitabını kaleme almıştır.

Mustafa Çetin

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetinin (2002) ardından uzmanlığını (2008) Vakıf Gureba Hastanesinde Aile Hekimliği alanında tamamladı. Vakıf Gureba Hastanesi Aile Hekimliği Bölümünde araştırma görevlisi ve uzmanlık öğrencisi olarak başladığı akademik yaşamına Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Hekimliği Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak devam etti. Sağlık okuryazarlığı, mali okuryazarlık, aile içi işlevlerin ölçme, değerlendirme ve iyileştirilmesi, bilgisayar okuryazarlığı (GNU/Linux çekirdek yazılımlı işletim sistemleri), sağlık turizmi alanlarında çalışmalar yürütmüş ve İngilizceden alanıyla alakalı çeviriler yapmıştır. Çeşitli mesleki yayınlarda akademik yazıları yayımlandı. İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı Aile Hekimliği Polikliniğinde aile hekimi olarak ve Siirt Baykan İlçe Hastanesinde aile hekimi, baştabip ve Baykan İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak çalıştı. Hâlen Bursa’da bir özel hastanede aile hekimi olarak görev yapmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP Sağlık alanının “Sağlık Okuryazarlığı” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Mustafa Çoban

Biyografi hazırlanmaktadır…

Mustafa Otrar

İlk ve orta öğrenimi Eskişehir’de tamamladı. 1989 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Rehber öğretmen olarak Bingöl ve İstanbul’da görev yaptı. 1995 yılında araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesinde göreve başladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı olarak akademik ve mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında, eğitici eğitimlerinde ve formatör eğitimlerinde görev almıştır.

Mustafa Turğut

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını, Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde modernleşme ve milliyetçilik konusunda “Türk Ulusal Basınında Milliyetçi ve Modernist İmge İnşası: Yurtdışında Yaşayan Türklere Dair Başarı Haberleri” başlıklı teziyle, 2007 yılında tamamladı. 2009 yılından bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Türkiye’de aile yapısı üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak ve 2011-2012 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda uzman olarak toplam 9 araştırma ve 3 eğitim projesinde koordinatör ve proje izleme ve değerlendirme grubu üyesi olarak görev aldı. 2000-2003 ve 2006-2012 yılları arasında yazar ve editör olarak çok sayıda yayına katkıda bulundu.

2009 yılında Aile Eğitim Programı’na kaynaklık eden Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Araştırması ve Aile Eğitimi Müfredat Geliştirme projesinde koordinatör, 2010 yılında Aile Etiğimi Materyal Geliştirme projesinde proje izleme ve değerlendirme grubu üyesi ve 2012 yılında Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi’nde koordinatör olarak görev yapmıştır.

Nevzat Onaran

Biyografi hazırlanmaktadır…

Neriman Gökçegöz Karatekin

İlk, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği bölümünden mezuniyetinin ardından çeşitli özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Çalışmalarını 2002 yılından itibaren EDAM’da (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) sürdürdü. Okulöncesi dönem çocukları için çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Hâlen özel eğitim, çocuk kültürü alanlarında ve EDAM Karakter Okulu Projesinde çalışmalar yapmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında, eğitici eğitimlerinde ve formatör eğitimlerinde görev almıştır.

Ömer Bozoğlu

Biyografi hazırlanmaktadır.

Özgür Sevgi Göral

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin (1998) ardından yüksek lisansını (2003) Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde “Erken Cumhuriyet Döneminde Çocuk Meselesi ve Çocuk Suçluluğu” başlıklı teziyle tamamladı. Şu anda Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris)’de doktora çalışmasına devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamını İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak devam ettirdi. Tarih Vakfı Yayınları’nda editörlük, Ayrıntı Yayınları ve İletişim Yayınları’nda çevirmenlik görevlerinde bulundu. Hâlen YEGIN Legal Consultancy danışmanlık bürosunda avukat olarak çalışmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Hukuk alanının “Kişi Hakları” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Rahime Beder Şen

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde Ekonomik ve Sosyal Demografi alanında “Evliliğin Kuruluşuna İlişkin Değişkenlerin Doğurganlığa Etkisi” başlıklı teziyle tamamladı. 1990-2011yılları arasında Aile ve Sosyal Araştırma uzmanı olarak Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına vekalet etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerinin eğitimlerinde, üniversitelerde, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel okullarda eğitim seminerleri verdi. Yazar, editör veya danışman olarak bazı yayınlara katkıda bulundu. Genel Müdürlüğün projelerinde yer aldı. Almanya (Köln, Frankfurt, Dortmund) ve İtalya (Como)’da yaşayan Türk vatandaşların eğitimi için eğitici eğitimlerinde eğitimcilik yapmıştır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme ve tanıtma ve yaygınlaştırma çalışmalarında Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu üyeliği ve formatör eğitim projesinde projeden sorumlu Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Reha Uluhan

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin (1985) ardından yüksek lisans (1988) ve doktora (1995) eğitimlerini İstanbul Üniversitesinde insan kaynakları yönetimi alanında tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak (1989) başladığı akademik yaşamına Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesinde aldığı görevlerle devam etti. Kurucu ortağı olduğu Largo Eğitim Danışmanlık ve Dil Hizmetleri Ltd. Şti.’nde genel müdürlük, İnsan: İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi’nde genel yayın yönetmenliği, Erturhan Eğitim Kurumlarında genel koordinatörlük ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Akademisinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Hâlen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmakta, İşletme Yönetimi program başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde ve materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP İktisat alanının “Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Girişimcilik Kılavuzu” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Sadık Güneş

Biyografi hazırlanmaktadır…

Semra Demirkan

Biyografi hazırlanmaktadır…

Şule Bilgiç Selman

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden (1992) mezuniyetinin ardından Sakarya Karasu Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı (1992-1993). İstanbul Üniversitesi SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamladı (1993-1997). Kendi özel muayenehanesinde, Özel Şadiye Hatun Tıp Merkezinde ve İstanbul Şehir Hastanesinde çalıştı (1998-2009). Hâlen Medikal Park Fatih Hastanesinde görev yapmaktadır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyesi ve Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneğinin kurucu üyesidir. Evli ve üç çocuk annesidir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Sağlık alanının “Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Yusuf Alpaydın

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezuniyetinin (2003) ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini (2006) tamamladı. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde yükseköğretim programları ve işgücü piyasaları arasındaki uyum üzerine hazırladığı bir tez ile 2012 yılında tamamladı. Eğitim politikaları, eğitim – istihdam ilişkileri ve aile eğitimi alanlarında akademik araştırma ve yayınları mevcuttur. 2003 yılında başladığı meslek hayatına Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda psikolojik danışmanlık yaparak devam etti. Eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitici, araştırmacı ve yönetici olarak görevler aldı. Halen Mustafa Saffet Anadolu Lisesinde psikolojik danışman olarak çalışmakta ve sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitim projesinde yetişkin eğitimi uzmanı olarak görev aldı. Ayrıca eğitici eğitimlerinde ve formatör eğitimlerinde eğitimcilik yaptı.

Yusuf Fikret Umur

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetinin (2005) ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Can Kurtaran Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Bitlis Hizan Devlet Hastanesi Acil Servis biriminde (2006), İstanbul İl Ambulans Servisinde (2007) ve Tokat Jandarma Özel Harekat Taburunda (2008) çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesinde ekip şefi olarak çalıştı. Hâlen Sağlık Bakanlığı Hava ve Deniz Ambulanslar Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde ve materyal geliştirme çalışmalarında görev almıştır. AEP Sağlık alanının “İlk Yardım” modülünün katılımcı kitabının da yazarıdır.

Zeynep Şarlak

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezuniyetinin (1992) ardından yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (1995) ve Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) (1997) bölümlerinde tamamladı. Araştırmacı ve eğitmendir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nda ekonomi dersleri vermektedir. Yolsuzluk sosyolojisi ve millî güvenlik konularında makaleleri bulunmaktadır.
Aile Eğitim Programı’nın (AEP) geliştirilmesinde, materyal geliştirme çalışmalarında ve formatör eğitimlerinde görev almıştır. AEP İktisat alanının “Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi”, “Finansal Okuryazarlık”, “Enerji Tasarrufu” ile “Aile ve Alışveriş” modüllerinin katılımcı kitaplarının da yazarıdır.

Ayrıca

AEP’in farklı safhalarında farklı düzeylerde katkıları olan aşağıdaki kişilere teşekkür ederiz:

 • Alev Erkilet
 • Aysel Artık
 • Aliye Mavili Aktaş
 • Armağan Yıldız
 • Besim Bülent Bali
 • Büşra Yaman
 • Chie Aydemir
 • Derya Yanık
 • Esra Aslan
 • Gülgün Erdoğan Tosun
 • J. Işıl Bağatur
 • Kafiha Karakuş
 • Mualla Kavuncu
 • Nagihan Güneş
 • Nilüfer Pembecioğlu
 • Orhan Akınoğlu
 • Ramazan Yılmaz
 • Seyfi Kenan
 • Şevkat Bahar Özvarış
 • Zeynep Alp